wetsport

Δικαιολογητικά

Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις του Λιμεναρχείου ο υποψήφιος απαιτείται να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.

 

Δικαιολογητικά  

1)  Φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητας ή άλλου νόμιμου αποδεικτικού στοιχείου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 3 του Ν. 2690/1999 (Α΄ 45), όπως ισχύει.

2)  Πρωτότυπα ή επικυρωμένα φωτοαντίγραφα πιστοποιητικών (βεβαιώσεων) ιατρών ειδικότητας παθολόγου ή γενικής ιατρικής και οφθαλμιάτρου, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για την ιατρική εξέταση των υποψήφιων οδηγών αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων. Κάτοχος άδειας οδήγησης αυτοκινήτων οχημάτων ή μοτοσικλετών ή μοτοποδηλάτων, σε ισχύ, δεν είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει ιατρικά πιστοποιητικά (βεβαιώσεις), αλλά μπορεί να προσκομίσει επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της προαναφερόμενης άδειας. Η Λιμενική Αρχή μπορεί, εφόσον υπάρχουν ειδικοί λόγοι, να ζητήσει οποτεδήποτε την υποβολή ιατρικής βεβαίωσης οφθαλμίατρου, παθολόγου, ωτορινολαρυγγολόγου, νευρολόγου, ψυχίατρου ή ορθοπεδικού, ιδιωτών ή από δημόσια νοσοκομεία.

3)  Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75), θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται αυτοπροσώπως από τον αιτούντα, στην οποία αναγράφονται/δηλώνονται τα ακόλουθα: «γνωρίζω καλά κολύμβηση και έχω λάβει θεωρητική εκπαίδευση (...) ωρών και πρακτική εκπαίδευση (...) ωρών, στη σχολή εκπαίδευσης υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών ..............

4)   Βεβαίωση της σχολής εκπαίδευσης υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών. Η βεβαίωση είναι σύμφωνη, ως προς τον τύπο και το περιεχόμενό της, με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Β΄ του κανονισμού αυτού και συνοδεύεται από επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των νόμιμων παραστατικών καταβολής διδάκτρων που έχουν εκδοθεί από εγκεκριμένη σχολή εκπαίδευσης υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών, ο ιδιοκτήτης της οποίας υπογράφει και σφραγίζει, με την σφραγίδα της σχολής, την παραπάνω βεβαίωση και τα φωτοαντίγραφα των παραστατικών.

5)   Δύο (02) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες και αντίστοιχο ψηφιακό αρχείο, σύμφωνα με τις οδηγίες.

6)   Παράβολα ποσού πενήντα (50,00) ευρώ υπέρ του Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν και δεκαπέντε (15,00) ευρώ υπέρ του Δημοσίου (από Δ.Ο.Υ στο Κ.Α.Ε 3435 ή ηλεκτρονικό παράβολο).

 

 

Οδηγίες για τις φωτογραφίες.

 

Η φωτογραφία επάνω στην άδεια εκτυπώνεται σε ένα μικρό ορθογώνιο μεγέθους ~ 1,9 cm x 2,2 cm (πλάτος x ύψος – width x height). Λόγω αυτού του γεγονότος υπάρχουν οι εξής 2 απαιτήσεις:

  • Ο λόγος ύψος προς πλάτος πρέπει να είναι 2,2 / 1,9 ~ 1,16. Για να υπάρχει κάποιος αέρας και να μη χρειάζεται να γίνονται πολλές δοκιμές, θα επιτρέπεται μέσω της εφαρμογής αυτός ο λόγος να είναι από 1,14 ως 1,18. Αυτό σημαίνει ότι αν μια φωτογραφία έχει πλάτος 1000 pixels, το ύψος της θα επιτρέπεται να είναι από 1140 ως 1180 pixels.
  •  
  • Για να φαίνεται σωστά η εκτύπωση θα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον 300 dpi (dots per inch). Αν μετατρέψουμε το 1,9 cm x 2,2 cm σε ίντσες έχουμε ~ 0,75’’ x 0,87’’. Αυτό σημαίνει ότι αν θεωρήσουμε ότι ένα dot (στην εκτύπωση)